• VER TODO EL FORMULARIO
  • Baimena ematen diot nire seme/alabari, EGUZKI dantza taldeak programaturiko irtenaldiak (emanaldiak, txangoak, eta abar) egiteko, betiere horien berri aurretiaz jakinarazten bazait. Haurrak monitoreak lagunduta joango dira beti

   Autorizo a mi hij@ a realizar las salidas programas por EGUZKI DANTZA TALDEA (actuaciones, excursiones, etc.) que sean avisadas con la sufiente antelación. L@s niñ@s irán siempre acompañad@s por monitor@s.

  • Baimena ematen dut nire ardurapeko umeari argazkiak atera ahal izateko eta taldeko Facebook-ean eta web-ean agertzeko

   Doy mi consentimiento para que a mi hij@ se le fotografie y aparecer en el Facebook y web del grupo

  • Should be Empty: